Zeka Madeni Nedir?

Zeka Madeni nedir, ne amaçlar, nasıl başvurulur?

Zeka madeni çocuklarda algıyı güçlendiren, algı örgütlenmesi aktivitelerini maksimuma çıkartmak için dizayn edilmiş zihinsel gelişim platformudur. 

Algı; duyularımız aracılığı ile beyne iletilen bilgiler bütünüdür. Algı aynı zamanda bir yetenektir. Bazı insanlar renkleri daha iyi görür, bazı insanlar ise daha iyi işitir. Algı kendi içinde geliştirilmesi fiziki sınırlara dayanmaktadır. 

Ancak algının anlaşılması tamamen bilişsel bir süreçtir. Toplanan tüm verilerin kullanılabilir hale getirilmesi, ayrıştırılması ve öğrenilmesi kısımları da geliştirilebilir yeteneklerdir ve fiziki bir sınıra dayanmamaktadır. 

Özellikle algıların örgütlenmesi konusu farklı algı kaynaklarından gelen bilgilerin birleştirilerek kullanılabilmesi özelliğidir. Bu özellik gelişen bir yapı olmakla birlikte her insanın geliştirebileceği genel bir yetenek olarak dikkat çekmektedir. 

Zeka Madeni çocuklarımızın algı örgütlenme hızlarını ve örgütlenmiş algılarını geliştirmeyi amaçlayan, bu amaç için geliştirilmiş bir platformdur. 

ALGI AŞAMALARI NELERDİR?

SEÇİM: Rutin hayatta duyularımızın maruz kaldığı bilgi seviyesi kapasitemizin çok üstündedir. Bu bilgilerin filtrelenmesi ve seçilmesi gereklidir. 

Örgütleme(Organizasyon): Duyularımızdan gelen bilgilerin farkına vardıktan sonra bu bilgiler bazı sınıflara göre organize edilir. Algılar arasında bir sinerji vardır (Gestalt Prensibi). Algıların örgütlenmesi kesinlikle rastgele değildir. 

Yorumlama: Duyulardan gelen tüm bilgiler organize edildikten sonra bu bilgilerin anlamlandırılması algı sürecinin son safhasıdır. Bu süreç zihinsel dinamikliğimiz, tecrübelerimiz ve beklentilerimiz tarafından ayarlanmaktadır. 

ALGIDA ÖRGÜTLENME ( ORGANİZASYON ) NEDİR?

Algıların bir bütün içinde algılanarak tüm verilerin bizim işimize yarar hale getirilmesidir. Tam olarak Algıdan gelen tüm verilerin aralarında anlamlı iletişimler kurulmasına verilen isimdir. Örnek olarak bir şiirin hece olarak ayrıştırılması ile oluşan her bir parça kendi içinde anlam ifade etmeyen ses parçalarıdır. Ancak hecelerin birleşmesi ile kelimeler, kelimelerin birleşmesi ile şiirler oluşur. Algı Örgütlenmesi zihnin şiirlerin anlaşılmasını mümkün kılan özelliğidir. 

ALGI ÖRGÜTLENMESİNİ ( ORGANİZASYONUNU) ETKİLEYEN BAŞLIKLAR

Tamamlama: Algılarımızda gelen bilgide eksiklik olması durumunda o eksikliği kendi düşüncelerimizle tamamlama eğilimi. Örnek olarak otoyolda silinmiş şerit çizgilerini fark edemememiz.

Fiziki Yakınlık: Birbirine yakın cisim, nesne ya da maddeleri tek bir nesne olarak algılama eğilimimiz vardır. Örneğin bir grup ağacı toplu halde görünce tekil değerlendirme yapmayız ve direk orman olarak algılarız. 

Benzerlik: Birbirine eşlenik cisim, nesne ve olaylar da bütün olarak algılanır. Örneğin tüm asyalıların birbirine benzetilmesi. Ancak tek tek bakıldığında büyük farklar olunduğunun görünmesi. 

Sürdürülebilirlik: Algının devamlılığı bütünleşmesine ve gruplaşmasına yol açar. Örnek olarak her gün aynı ceketi giyen birini uzaktan tanıyabiliriz. 

Organize Etme: Algıların birbirine benzerliklerine göre aynı gruplarda değerlendiririz. 


Tüm bu yeteneklerin doğru ve hızlı çalışması bilişsel yeteneklerle direk ilgilidir. Zeka Madeni çocuklarımızın zihninin keşfedilmemiş alanlarına ulaşır ve algı organizasyonu becerilerini geliştirerek onlara öğrenmeyi öğretir. 


Algı Türleri

Uzaysal algı: Kişinin çevresindekiler ve kendisi arasındaki ilişkiyi anlayabilme kapasitesi.

Şekil algısı: Bir şeyin varlığını kanıtlayacak özellikleri algılayabilme kapasitesidir.

Zaman algısı: Uyarılardaki değişimleri algılama ve zamansal örgütleyebilme kapasitedir.

Kinestetik algı: Çevremiz ve kendimizin hareketini, hızını algılayabilme kapasitesidir. 

Kemosensör algı: Tat alma aracılığı ile kimyasalları algılayabilme kapasitedir.

Manyet algı: Manyetik alanları algılayabilme kapasitesidir. 

Duyma: İşitsel algı

Dokunma veya dermal algı: Dokunma.

Koku ya da koku alma algısı: Koklama

Tat ya da tatma algısı: Tatma

Vestibüler algı: Yerçekimi gücünün yorumlanabilmesi kapasitesidir. 

Termal algı: Dermal algı ile ilgilidir. Sıcaklığın anlaşılması kabiliyetidir.

Ağrı algısı: Yüksek volümlü uyarıcıların algılanabilme kapasitedir. 

Kaşıntı algısı: Dermal algı ile ilgilidir. Kaşınma hissi kabiliyetidir.

İçalgı: Anatomik varlığımızı algılayabilme kapasitesidir.

İçten alıcı algı: İç organlarımızı algılayabilme kapasitesidir.